Новини

Сортиране по дата

„Велчев и Ко“ успешно защити клиент срещу неправомерно наложена имуществена санкция от Агенция Митници в размер над 5 000 000 лева

Съдът кредитира аргументите и доказателствата в полза на клиента на Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ и отмени изцяло неправилния акт на наказващия о…
Прочетете още

Краят на една ера: прекратяване двустранните инвестиционни споразумения сключени между държави-членки на Европейския Съюз

„Двустранните инвестиционни споразумения в рамките на ЕС са остарели и, както сочи опитът на Италия и Ирландия, които вече прекратиха своите ДИС в рам…
Прочетете още

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България

От 2013г. се наблюдава значителен ръст на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България в енергийния сектор. По-голямата част от тези …
Прочетете още

Промени в ГПК

В началото на 2017г. вече бяха приети две промени на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Първите, обнародвани в ДВ бр. 8 от 24.01.2017 г., създават…
Прочетете още

Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на ноу-хау и търговски тайни

Предмет на директивата е защитата на ноу-хау (know-how) - знанията, които са ценни за предприятието и са тясно известни. Те са разменна единица в икон…
Прочетете още

Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

На 20.09.2016г. бе обнародван в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ), койт…
Прочетете още

Принципи за създаване на мултисекторни регулатори, съгласно на Директива 2002/21/ЕО

Срещу държавната администрация на Испания е отправено преюдициално запитване до Европейския съд (дело С-424/15), отнасящо се до тълкуването на Директи…
Прочетете още

Надя Хамбах – основен лектор на предстоящата конференция CEEGC (Central and Eastern European Gaming Conference), 20 септември 2016

Надя Хамбах ще говори за актуализирания регламент за хазарта в България, резултатите и какво прави българският хазартен пазар уникален.
Прочетете още

СЕМИНАР: ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО и ПРЕДИМСТВА НА СТАТУСА ОИО

Адвокатско дружество Велчев и Ко, съвместно с Дюти Енд Такс Кънсълтинг Сървисис ЕООД, организира семинар, предназначен за икономически оператори, чият…
Прочетете още

Основни промени в новия Закон за обществените поръчки

Новият ЗОП влезе в сила на 15 април 2016 г. Той идва в отговор на директивите на Европейската комисия в областта на обществените поръчки от 2014 г. Въ…
Прочетете още

Надя Хамбах взе участие като лектор в две от конференциите, провеждани на ICE Totally Gaming

На World Regulatory Briefing, който се проведе на 2 Февруари, бяха дискутирани възможностите и предизвикателствата в хазартния бранш в Източна Европа …
Прочетете още

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

На 07.10.2015 г. Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.
Прочетете още

Нов Проект на Постановление за дейността на Централния орган за обществени поръчки

На 07.10.2015г. Министерски съвет публикува за обществено обсъждане нови правила за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на …
Прочетете още

Приетите промени в Закона за защита на конкуренцията

​На 09.07.2015 г. Парламентът прие дълго обсъждания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. След първоначално от…
Прочетете още

Надя Хамбах говори относно регулацията на онлайн хазарта в България на “iGaming Supershow” в Амстердам

​Надя Хамбах взе участие в IMGL Master Class, част от iGaming Supershow, което се състоя от 23 -26 Юни в Амстердам. Както обикновено конференцията IMG…
Прочетете още

Надя Хамбах говори пред Кръглата маса на регулаторите организирана от GLI в Рим

​Надя Хамбах бе поканена да говори на Кръглата маса, организирана от GLI, която се проведе на 28 и 29 Май в Рим. Тази година се навършват 10 години от…
Прочетете още

Основните моменти в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Прочетете още

Стратегията за Единен Цифров Пазар и регулацията на онлайн хазарта

Прочетете още

Последните промени в Европейското процесуално право след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Регламент Брюксел Iа)

Нови правила относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела се прилагат в Европейския съюз от …
Прочетете още

В светлината на измененията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) – приложното поле на чл. 12, ал. 1, т. 6 от закона и отвъд

Всеки един закон урежда определени обществени отношения. Законът за обществените поръчки гарантира осигуряване на ефективност при разходването на бюдж…
Прочетете още

Велчев и Ко с водещо място в престижните класации Legal 500 и Chambers Europe 2015

​Адвокатско дружество Велчев и Ко е включено като водеща адвокатска кантора в телекомуникационния сектор в тазгодишното издание на престижните междуна…
Прочетете още

Адвокат Павел Велчев със статия за специалното приложение на в. Капитал за Телекомуникации

„Податливите на тълкуване правила, слабият контрол и усложнената администрация тласкат кабелния пазар към сенчестия сектор“
Прочетете още

Велчев и Ко със статия за регулаторната рамка на онлайн хазарта

Управляващият съдружник във Велчев и Ко - адв. Павел Велчев и партньорът му адв. Първан Русинов коментират за в-к "Капитал" тенденциите в развитието н…
Прочетете още

Велчев и Ко поеха защитата на ГАНТ

​Регистрираните представители по индустриална собственост - адвокат Павел Велчев и адвокат Велислав Драмов поеха защитата и представителството на свет…
Прочетете още

Регулиране на онлайн хазарта в Румъния

​В изпълнение на препоръките на Европейската Комисия и след няколко опита за узаконяване на онлайн хазарта, Румънското правителство наскоро прие закон…
Прочетете още