Александра Миленкова

Юрисконсулт

Образование и квалификации

Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Магистър по право

 

Сертификат за владеене на немски език на ниво В1 от Езиков център „Шилер“, град София

 

Сертификат за владеене на английски език на ниво С1 от Американски университет, град Благоевград

 

Практически области

Облигационно, търговско право и дружествено право.

Професионален опит

 

Александра Миленкова започва професионалната си кариера като стажант-юрист в Окръжен съд- град Благоевград, където се запознава дейността на съдебната администрация и изготвянето на проекти на съдебни решения.

 

Присъединява се към aдвокатско дружество Велчев и Ко през 2021г. Дейността ѝ е свързана с изготвянето на становища в сферата на търговското и облигационното право,  на базата на проучвания и извършен анализ на съдебната практика на българските съдилища,  както и изготвянето на искови молби, договори, жалби и осъществяване на връзка с различни институции в България. Александра Миленкова работи по проекти, свързани с учредяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества.

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top