Александър Маринов

Адвокатски сътрудник

Образование и квалификации

Софийски университет Св. Климент Охридски, 2022, Магистър по право

Придобит сертификат за владеене на юридически английски (Proficiency level) от Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище в Рим (ИДЛО Алумни Асоциация), 2022 г.


Завършен обучителен стаж “Masterclass in business”  през 2022 г. в Deloitte Bulgaria.


Практически области

Облигационно, търговско право и гражданско право.

Професионален опит


Александър Маринов се присъединява към Адвокатско дружество „Велчев и ко“ през 2022 г. От тогава той подпомага екипа на кантората посредством изготвянето на правни становища, искови молби, жалби, договори и всякакви други документи, необходими в хода на работата на адвокатското дружество. 

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top