Нашият екип

Велислав Дрaмoв

Партньор

Образование

Софийски университет Св. Климент Охридски, 1999 г., магистър по право

Курс към Патентно Ведомство на Република България за марки, дизайни и патенти– 2002г.

 

 

Практически области

 

Адвокат Велислав Драмов има повече от 18 години професионален опит в областта на търговското и дружественото право, търговски марки и промишлен дизайн, сливания и придобивания, местни и чуждестранни инвестиции,конкуренция и процесуално представителство. Вписан е към Патентното ведомство на Република България като представител на индустриалната собственост, което му дава правото да представлява бизнеса при защитата на индустриалната собственост в България и пред Световната организация за интелектуална собственост.

 

 

От 2013 г. адвокат Драмов е вписан като представител към Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни).

 

 

Професионален опит

 

Адвокат Велислав Драмов започва професионалната си кариера като сътрудник в адвокатско дружество Добрев, Кинкин, Люцканов и Партньори през 1999 год.

 

 

От 2000 г. до 2008 г. работи за ВМ Финанс Груп, където се занимава с организацията на пълното им правно обслужване, включително администриране на комуникацията с държавните органи. Широкият кръг на дейности на холдинговото дружество позволява на адв. Драмов да придобие и развие сериозен практически опит в посочените сфери.

 

 

През 2008 г. адвокат Велислав Драмов се включва в адвокатско дружество Павлова и Драмов, където се занимава предимно с корпоративно право, със специален акцент върху финансовия сектор, рисковия капитал, обезпечени заеми, телекомуникации, информационни технологии и спорове. Работи със широк кръг местни клиенти, както и с редица чуждестранни инвеститори.

 

През м. юли 2011 г. адвокат Велислав Драмов се присъедини като асоцииран адвокат към Велчев и Ко.

 

 

Адвокат Драмов е участвал в успешното провеждане на множество проекти в областта на търговското, административното право, защитата на индустриалната собственост и съдебното принудително изпълнение. В това число – поредица от съдебни искове за разваляне на договорни отношения и реализиране на отговорността на недобросъвестни инвестиционни компании, принудително изпълнение върху недвижими имоти, използвани като обезпечение за банкови заеми, защита на индустриалната собственост на водещи мултинационални компании в областта на производството на висококачествени спиртни напитки включително и такива в областта на модната индустрия, подготовка и дейно участие в сферата на сливанията и придобиванията и защитата им пред административните и съдебни органи, защита на компании при обвинения за участие в картел или съгласувани практики.

 

 

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top