Ивета Викторова

Адвокат

Образование и квалификации

От 2022 г. – Докторант по Търговско/Стопанско право

Българска академия на науките, София, България, Институт за държавата и правото

 

2021 г. – Сертификат за владеене на юридически английски език

Българска юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище в Рим (ИДЛО Алумни Асоциация)

 

2019 г. – Магистър по право

Софийски университет Св. Климент Охридски, Юридически факултет, завършила с отличие

 

2014 г. – средно образование с профилирано изучаване на английски език в гимназия с преподаване на чужди езици

 

 

Практически области

 

Адвокат Ивета Викторова има професионален опит в областта на дружественото право, сливания и придобивания, преструктуриране на търговски дружества и търговски сделки. Активно се е занимавала с проекти, свързани със защита на авторски права с профил в защитата на авторски права върху компютърни програми.

 

Професионален опит

 

През време на обучението си по Право адвокат Ивета Викторова стажува в адвокатско дружество и в районен съд, където трупа опит в областта на търговското право и гражданския процес. През 2019 г. участва в Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“, в което отборът ѝ е сред финалистите. Също така участва в Националния конкурс за студентски научни съчинения на свободно избрана тема от областта на гражданското право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС и гражданскопроцесуалното право (2019 – 2020 г.) с научно съчинение на тема „Павлов иск“, като е сред отличените участници. Разработката ѝ на тема „Павлов иск“ е по-късно публикувана в професионален правен сайт.

 

Адвокат Ивета Викторова се присъединява към екипа на „Велчев и Ко.“ през 2020 г. като юрисконсулт след като придобива сертификат за юридическа правоспособност. През 2021 г., става член на Софийска адвокатска колегия и едновременно с това и асоцииран адвокат във „Велчев и Ко.“

 

От присъединяването си към Адвокатско дружество „Велчев и Ко.“ адвокат Ивета Викторова активно участва в работата на екипа с изготвяне на анализи на текущото състояние на търговски предприятия, подготвяне на документи за учредяване и преструктуриране на търговски дружества, предоставяне на правни консултации по различни правни въпроси и др.

 

След успешно положен изпит за докторанти пред Института за държавата и правото към Българската академия на науките, от м. януари 2022 г. е докторант по Търговско/Стопанско право с тема на дисертационния труд „Правен режим на винкулираните акции и на сделките с тях“.

 

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top