Ивета Викторова

Юрисконсулт

Образование и квалификации

Софийски университет Св. Климент Охридски, 2019, Магистър по право

 

Ивета Викторова завършва езикова гимназия с профилирано изучаване на английски език (2014), а по-късно придобива сертификат за владеене на юридически английски език от Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище в Рим (ИДЛО Алумни Асоциация) (2021).

 

Финалист в Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“ (2019)

 

Финалист в Националния конкурс за студентски научни съчинения на свободно избрана тема от областта на гражданското право, търговското право, международното частно право, правото на ЕС и гражданскопроцесуалното право с научно съчинение на тема „Павлов иск“ (2019) г., което е по-късно публикувано в професионален правен сайт.

 

Практически области

Гражданско и търговско право

 

Професионален опит

 

Ивета Викторова започва професионалната си кариера като стажант в адвокатско дружество, а по-късно и в съд, където трупа опит в областта на гражданското и търговското право.

 

През 2020 г. се присъединява към екипа на „Велчев и Ко.“ Дейността ѝ в дружеството включва изготвяне на правни становища, базирани на детайлен анализ на относимото законодателство и на съдебната практика по гражданско- и търговскоправни въпроси, изготвяне на анализи на текущото състояние на търговски предприятия, подготовка на документи за учредяване на търговски дружества и за прехвърляне на дружествени дялове. Ивета Викторова също така има опит в изготвянето на документи за иницииране и развитието на обезпечителни и изпълнителни производства.

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас
  • +359 2 9545547
  • +359 2 9545548
  • +359 2 9545549

/

Scroll to Top