Илиян Беслемешки

Партньор

Образование
СУ Св. Климент Охридски, 2004 г., магистър по право

 

Области на практика
Адвокат Илиян Беслемешки има повече от 17 години професионален опит в областта на процесуалното, търговското и корпоративното право, сливанията и придобиванията, местните и международни инвестиции, конкурентното право и обществените поръчки.

Професионален опит

 

Адвокат Илиян Беслемешки се присъединява към Адвокатскo дружество „Велчев и Ко“ през 2022 г. Преди това е част от Лега ИнтерКонсулт – Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ и Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“

 

Член е на Софийската адвокатска колегия от 2006 г. и арбитър към Арбитражен съд София от 2016 г.

 

Адвокат Илиян Беслемешки е защитавал успешно пред граждански и административни съдилища някои от основните пазарни участници в телекомуникационния, енергийния, фармацевтичния и финансовия бизнес, включително успешно е провел процесуално представителство на най-големия търговец на дребно в България срещу най-голямата глоба, налагана някога от органите за Защита на конкуренцията в областта на нелоялната конкуренция. Участвал е и в много успешни проекти в сферата на M&A; приватизация; дългово и корпоративно преструктуриране. Адвокат Илиян Беслемешки ежедневно предоставя правни консултации на единствената съществуваща понастоящем фондова борса, на регистъра на безналични ценни книжа и на производител на ваксини в България, както и на един от трите големи телекомуникационни оператора. 

Scroll to Top