Нашият екип

Камелия Жечева​

Адвокат

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2008 г., магистър по право.

 

Практически области

Основните области на практика на Камелия Жечева са телекомуникационно, търговско, административно, облигационно и трудово право. Камелия има богат опит и в процесуалното представителство, сделките с недвижими имоти и изграждането, вкл. узаконяването на техническа инфраструктура.

 

Професионален опит

 

Професионалната си кариера Камелия започва през 2007 г. като младши специалист в „Българска телекомуникационна компания“ АД. През март, 2010 г., е преназначена на длъжност „Юрисконсулт“. Основните й дейности са: процесуално представителство, изготвяне на правни становища, договори и общи условия във връзка с дейността на дружеството, проследяване на законодателни изменения и изготвяне на становища във връзка с прилагането им, правна помощ пред Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите.

 

 

През месец декември, 2010 г., Камелия е вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

 

 

Адвокатската й практика включва предоставяне на пълен набор от правни услуги на водеща телекомуникационна компания в гр. София, процесуално представителство пред всички съдилища на територията на България, вкл. пред Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация. Камелия консултира местни и чуждестранни клиенти и по казуси в сферата на търговското, административното, облигационното и трудовото право.

 

 

В последните години практиката й е насочена предимно към изграждането и въвеждането в експлоатация на техническа инфраструктура, вкл. узаконяването й, както и в сферата на недвижимите имоти, в която предоставя пълен набор от правни услуги.

 

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top