Нашият екип

Мартина Чучукова​

Адвокат

Образование

2015 г. – завършва Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”


2014 г. – получава сертификат по Международен юридически английски – ILEC, Cambridge Assessment English


2013 г. – участва във Виенско лятно училище по международно данъчно право (за Централна и Източна Европа) проведено през юли 2013 г. в Института за Австрийско и Международно данъчно право във Виена


2010 г. – завършва средното си образование в Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, София.

Практически области

Адвокат Мартина Чучукова има повече от 5 години професионален опит в областта на търговското и дружественото право, сливанията и придобиванията, административното и международното частно право.

 

Неколкократно е вземала участие в работата на дружеството при изготвяне на дю дилиджънс анализи на търговски предприятия в Република България, в това число на банки, телеком оператори и др.

 

В практиката си адв. Чучукова представлява клиенти по търговски, трудови и административни дела. Специален акцент е процесуалното представителство в производства по ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията, както и опитът в провеждането на процедури по екзекватура.

 

 

Професионален опит

Адвокат Мартина Чучукова започва професионалната си кариера през 2012г. като правен сътрудник в „Глобал Адвайзърс“ АД, подпомагайки дейността на дружеството в сферата на обществените поръчки и подготовката на проектни предложения по национални, европейски и международни програми.

 

През м. април 2015 г. се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Велчев и Ко.“.

 

От м. декември 2016 г. е член на Софийска Адвокатска Колегия като едновременно с това става и асоцииран адвокат във „Велчев и Ко.“

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top