Мартин Якимов

Адвокатски сътрудник

Образование 

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, студент специалност „Право“, V курс

 

Придобит сертификат за владеене на юридически английски (Proficiency level) от Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище в Рим (ИДЛО Алумни Асоциация), 2018 г.

 

Практически области

Облигационно и търговско право с фокус върху хазартното законодателство, както и интелектуална и индустриална собственост, предимно в областта на търговските марки

 

Професионален опит

Мартин Якимов се присъединява към Адвокатско дружество „Велчев и ко“ през 2018 г. От тогава той подпомага екипа на кантората посредством изготвянето на правни становища, искови молби, жалби, договори и всякакви други документи, необходими в хода на работата на адвокатското дружество. Мартин Якимов активно съдейства на отделите, занимаващи с интелектуална и инустриална собственост, както и хазартно право, като в рамките на последния, консултира местните и международните клиенти на кантората по отношение на  разнообразни лицензионни и регистрационни производства.

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top