Нашият екип

Павел Велчев, Управляващ съдружник

Павел Велчев


Управляващ съдружник

Образование

Софийски университет Св. Климент Охридски, 1999 г., Магистър по право

 

Практически области

Адвокат Павел Велчев има повече от 18 години професионален опит в сферата на регулациите и външните отношения, административно право и процедури, търговско и дружествено право, право в областта на конкуренцията и договорно право, лицензиран патентен представител по индустриална собственост.

 

От 2013 г. Адвокат Велчев е включен в списъка на професионалните представители към Службата за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) като лицензиран адвокат за защита на европейски марки и дизайни.

Професионален опит

 

В началото на 2000 г. той става юрисконсулт в Държавната комисия по далекосъобщенията (ДКД), където активно се включва в работата на комисията при решаването на спорове между телекомуникационни оператори във връзка с взаимната свързаност и достъпа.

октоПрез м. Октомври 2001 г. става член на Софийската адвокатска колегия.

След присъединяването си към Адвокатско дружество Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и Партньори през 2001 г. той консултира множество чуждестранни инвеститори и местни клиенти.

От 2004 г. ръководи отдел Външни отношения, регулация и конкуренция на Българска телекомуникационна компания АД. Съставя екип от 10 юристи, финансови и технически експерти, които работят изцяло в областта на регулирането на телекомуникационния бизнес и конкуренцията на компанията. Участва във всички регулаторни проекти и проекти в сферата на конкуренцията на БТК АД, БТК Мобайл ЕООД (Вивател), БТК НЕТ ЕООД, Булфон АД и РТК ЕООД (Мобиком), включително, но не само:

  • типови предложения на БТК за взаимно свързване, наети линии, за предоставяне на необвързан достъп до абонатната линия, Общи условия за фиксираните гласови телефонни услуги и прекратяване на VoIP каналите на алтернативните оператори;
  • правно и регулаторно значение на изпълнението на NGN;
  • подготвяне на новата структура на колокационните услуги на БТК и изготвяне на регулаторните документи в тази връзка;
  • съдебни и други спорове;
  • проекти за постигане на съответствие с нормите на ЕС;
  • стартиране на Вивател и всички регулаторни проекти на Вивател (споразумения за взаимна свързаност, номерация, спазване на лицензните условия, общи условия за отношенията с крайните потребители и пр.);
  • множество други регулаторни проекти и проекти в областта на конкуренцията;
  • член е на работната група към Парламентарната комисия по транспорт и съобщения за изготвянето на Закона за електронните съобщения, който е в сила понастоящем;
  • деен участник във всички регулаторни процеси в сферата на далекосъобщенията през последните 14 години, включително, но не само редовни срещи и кореспонденция с ГД Информационно общество и други длъжностни лица от ЕС

През м. Октомври 2010 г. Адвокат Павел Велчев учредява „Aдвокатско дружество Велчев и Ко.“ През последните години практиката на адвокат Велчев се съсредоточава върху международните сливания и придобивания, конкурентно и търговско право и процедури по несъстоятелност. Консултира както държавни, така и частни дружества и банки, нареждащи се сред лидерите в съответните бизнес среди.

 

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top