ЗАПОРЪТ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ (ДПК) СЕ НАЛАГА ПО ОСОБЕН РЕД

        С Държавен вестник, брой 66 от 01.08.2023 г., е приет чл. 516а от ГПК, който урежда налагането на запор върху дружествен дял на дружество с променлив капитал (ДПК). За разлика от запорирането на дял от търговско дружество, който се извършва чрез запорно съобщение до Агенцията по вписванията, запорът върху дружествен дял на ДПК се налага чрез изпращане на запорно съобщение до дружеството. Дружеството е длъжно да впише незабавно запора в книгата на съдружниците. Запорът има действие от момента на връчването на запорното съобщение и обхваща всички имуществени права от дружествения дял. От получаването на запорното съобщение дружествените дялове преминават в разпореждане на съдебния изпълнител. След налагането на запора взискателят може да поиска извършване на публична продан. Съдебният изпълнител продава дружествените дялове по установения за тях начин, като действа от свое име за сметка на длъжника.

Сподели публикацията:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top