НОВА УРЕДБА НА РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

На 29.03.2024 година влязоха в сила значителни промени в работата от разстояние в България, след като бяха приети изменения и допълнения в Кодекса на труда. Тези промени включват редица нови правила и условия.Основните промени са следните:

 

1. Възможност за повече от едно работно място: 
С трудовия договор може да се уговаря повече от едно място на работа, като работодателят може да промени мястото на работа за не повече от 30 работни дни годишно по писмено искане на служителя при определени условия.

 

2. Информационна система за работа:
Когато възлагането и отчитането на работата от разстояние се извършва чрез информационна система, работодателят трябва да осигури на служителя писмена информация за вида и обема на данните, свързани с работата, които се събират, обработват и съхраняват в системата.

 

3. Алгоритмично управление: 
При използването на система за алгоритмично управление (система за вземане на автоматизирани решения при възлагането, отчитането и контрола на работата на служителите) на работата от разстояние, работодателят трябва да осигури на служителя писмена информация относно начина на вземане на решенията.

 

4. Проверка на решенията: 
По писмено искане на служителя работодателят или определено лице е длъжен да провери решението на системата за алгоритмично управление и да уведоми служителя за окончателното решение.

 

5. Информация за работното място:
Работникът, който извършва работа от разстояние, трябва да предостави на работодателя писмена информация за характеристиките на осигуреното работно място.

 

6. Здравословни и безопасни условия:
Работодателят трябва да гарантира, че работните места за извършване на работа от разстояние отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

 

7. Уведомяване при злополука:
Работникът, който извършва работа от разстояние, трябва незабавно да уведоми работодателя, ръководителя или друго упълномощено лице за всяка злополука на работното място.

 

8. Отчитане на работното време:
Действително отработеното време може да се отчита и чрез автоматизирана система за отчитане на работното време, като работодателят е длъжен да предостави достъп до данните в системата на работника или служителя, който извършва работа от разстояние.

 

Новите промени в Кодекса на труда имат за цел да улеснят и регулират работата на хората, които извършват работа отдалечено, като в същото време гарантират защита на техните права и безопасност. Работодателите ще трябва да се съобразяват с новите изисквания и да осигурят необходимите условия за извършване на работата от разстояние, като спазват всички правила и процедури, предвидени в законодателството. 

 

Сподели публикацията:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top