Ново Тълкувателно решение на ВКС: Ревандикационен иск може да бъде предявен и срещу съсобственик

„При иск по чл. 108 ЗС, предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, съдът може да уважи искането за предаване владението върху претендираната идеална част, когато ответникът е установил фактическа власт върху имота, надхвърляща правата му, и с това е нарушил владението на ищеца.“ – Това реши ВКС в най-новото си Тълкувателно решение 3/2020 от 05.01.2022 г.

 

С него бяха преодолени съществуващите допреди това противоречия в практиката, касаещи възможността на съсобственик да претендира идеална част от имота на основание чл. 108 ЗС, когато ответник е не трето за собствеността лице, а друг съсобственик.

Сподели публикацията:
LinkedIn
Facebook
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top