Нов Проект на Постановление за дейността на Централния орган за обществени поръчки

На 07.10.2015г. Министерски съвет публикува за обществено обсъждане нови правила за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт с краен срок 21.10.2015г.

С постановлението се предвижда въвеждането на централизирани поръчки за няколко основни вида стоки и услуги, като наред с тези предвидени до момента, са включени и пощенските и куриерски услуги, лицензираният софтуер, компютри и периферия.

С предложения проект на постановление се разширява кръгът от потребители на централизираното възлагане. Към централните органи на изпълнителната власт (Министерски съвет, министър-председателя, заместник министър-председателя и всички министри) се добавят и възложители, изчерпателно изброени в нарочни приложения към самото постановление – агенции, комисии и др.

Централизираното възлагане се разграничава на а) факултативно за независимите регулатори (КРС, КЗК, СЕМ и др.) и б) задължително за всички останали органи на изпълнителната власт.

Централните органи на изпълнителната власт следва да предприемат необходимите мерки за регистрация в нарочен регистър до 31.03.2016 (Система за електронно възлагане на обществени поръчки). Предвидено е и поетапно присъединяване към централизираната система за възлагане по групи възложители през следващите 2 години.

Сподели публикацията:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top