Приетите промени в Закона за защита на конкуренцията

На 09.07.2015 г. Парламентът прие дълго обсъждания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.

След първоначално отправените критики от страна на представители на бизнеса и разразилите се дебати по темата, между първо и второ четене бяха внесени нови предложения за изменение на спорните текстове. В крайна сметка предложенията бяха приети и голяма част от първоначално заложените разпоредби отпаднаха (например правомощието на КЗК да се произнася по проектите на типови договори и/или общи условия на предприятията).

По-съществените изменения, гласувани на второ четене, са следните:

1) Т.нар. „злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“ заменя понятието „значителна пазарна сила“.
Забранява се такова поведение на предприятие с по-силна позиция при договаряне, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на по-слабата страна при договарянето и на потребителите. Пример в тази връзка са необоснован отказ да се доставят или закупят стоки или услуги; налагане на необосновано тежки или дискриминационни условия, или неоснователно прекратяване на търговски отношения.

2) За нарушение на така установената забрана се предвижда имуществена санкция в размер до 10 на сто от реализирания от предприятието оборот от продажбата на продукта, но не по-малко от 10 000 лв.; когато няма реализиран оборот, комисията налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.
Т.е. значително смекчена е първоначалната редакция санкцията да бъде процент от целия оборот на предприятието.

3) Въвеждат се промени в Закона за храните, с които се забраняват определени уговорки в договорите за покупка на храни за последваща продажба, а именно:
а) договорът не може да съдържа: забрана или ограничение за страна по договора да предлага или закупува стоки или услуги на или от трети лица; ограничение/санкция във връзка с предлагането на трети лица на същите/по-добри търговски условия;
б) договорът не може да се изменя едностранно, освен ако това е изрично предвидено в него и др.

Гласуваният законопроект е обнародван в Държавен вестник на 24.07.2015.

Сподели публикацията:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top