Промени в Закона за банковата несъстоятелност бяха внесени в Народното събрание

Министерството на финансите внесе за разглеждане в Народното събрание предложение за промени в Закона за банковата несъстоятелност, които дават права на директорите на банки с отнет лиценз и на по-големите ѝ акционери. Те са в преходните и заключителни разпоредби на проект за изменения в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

 

С предложените промени се дава възможност на директорите на банки с отнет лиценз да встъпят в производството по несъстоятелност. В момента такива банки се представляват от назначените от БНБ квестори или от временни синдици, а в производството имат право да встъпят акционерите, притежаващи над 5% от капитала на банката, но не и директорите ѝ.

 

Другото изменение в тази връзка е да се даде възможност на встъпилите в производството акционери да обжалват най-важните решения във връзка с несъстоятелността – за откриване на производството, за обявяване на неплатежоспособността на банката и началната ѝ дата, за обявяване на банката в несъстоятелност и прекратяване на правомощията на органите ѝ.

 

Сподели публикацията:
LinkedIn
Facebook
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top