ПРОМЕНИ НА ТАКСИТЕ В ХАЗАРТНИЯ СЕКТОР

 България прие изменения в Закона за държавния бюджет за 2024 г., което доведе до промени на таксите в хазартния сектор. Измененията влизат в сила от 1 януари 2024 г. и въвеждат увеличения на държавните такси както за онлайн, така и за наземните B2C (Business-to-Consumer) оператори.

Основните промени са следните:

  1. Увеличава се еднократната фиксирана част от държавната такса за поддържане на лиценз за онлайн залагания от 100 000 лв. на 400 000 лв. на лиценз;
  2. Увеличава се еднократната фиксирана част от държавната такса за поддържане на лиценз за игри в игрално казино от 100 000 лв. на 300 000 лв. съответно за 5-годишен лиценз и от 200 000 лв. на 600 000 лв., съответно за 10-годишен лиценз.
  3. Увеличава се еднократната фиксирана част от държавната такса за поддържане на лиценз за игри с игрални автомати за 5 години от 25 000 лв. (когато игрите са организирани в населени места до 500 000 жители) и 50 000 лв. (когато игрите са организирани в населени места над 500 000 жители) съответно до 75 000 лв. и 150 000 лв. В същото време таксата за 10-годишния лиценз се увеличава от 100 000 лв. на 150 000 лв. и съответно 300 000 лв. спрямо броя жители.
  4. Подобно на другите видове хазарт, се въвежда е двукомпонентен модел на държавна такса за поддръжка на лицензите за наземни спортни залагания, лотарийни игри, бинго, кено и игри със залагания върху случайни събития. Нововъведена е еднократна фиксирана част в размер на 300 000 лева. Промени са въведени и в месечната променлива държавна такса за поддръжка на лиценза. Предишните 15% от общата сума на залозите бяха променени на 20% от брутните приходи от игри („GGR“), което изравни държавните такси между онлайн и наземния сегмент.

Увеличените държавни такси се прилагат не само за новолицензирани оператори, но и за притежатели на съществуващи лицензи. Съществуващите оператори ще плащат пропорционално коригираните такси, въз основа на формула, базирана на оставащия срок на техния лиценз.

Сподели публикацията:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top