Сфери на дейност

Ние сме експерти в:

.01

Над 15-годишния опит в сектора, наличието на екип от специалисти в различните области на регулацията и участието в подготовката на правната рамка ни дават възможност да Ви насочим към най-добрите решения.

.02

Опитът ни включва представителство по широк кръг дела във всеки етап от исковото производство. Това позволява максимална защита на поверените ни интереси. Нашият екип има широк опит в тази сфера.

.03

„Велчев & Ко“ предоставя правно съдействие във връзка с придобиването и използването на търговски марки, дизайни, компютърен софтуер, медийни права и др. в областта на индустриалната собственост

.04

 

Обширните познания на екипа ни позволяват да удовлетворим разнообразните нужди както на чуждестранни инвеститори и компании, така и на местни фирми и бизнеси, развиващи своята дейност тук в България.

.05

„Велчев & Ко“ е една от малкото правни кантори в България, която  предоставя тясно специализирани правни услуги, ориентирани в сферата на хазарта. Нашата кантора има богат опит в тази сфера.

.06

Медиите са сфера, която претърпя бурни промени в последните 15 години. „Велчев и Ко.“ предлага правна и регулаторна подкрепа за устойчивото развитие на Вашия бизнес в сферата на медиите и масовите комуникации.

.07

Избирането на адвокати, специализирани в административното право и административния процес, е една от най-сигурните предпазни мерки, които може да предприемете за Вас и Вашия бизнес.

.08

Вливания и придобивания са част от основните дейности в кантората.  Сериозният ни опит при изготвяне на правни анализи е гаранция за професионалното и компетентно обслужване на всеки клиент.

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top