Сфери на дейност

Вливания и придобивания

Сериозният ни опит при изготвяне на правни анализи е гаранция за професионалното и компетентно обслужване на всеки клиент.

Вливанията и придобиванията играят съществена роля в корпоративната дейност на широк кръг от клиенти в разнообразни индустриални сектори. 


Екипът ни е специализиран в изготвянето на правни анализи относно всички аспекти, свързани с конкретна сделка (due diligence reviews), в изготвяне на доклади по случая и преговори по цялостната документация на съответната сделка. Гъвкавостта и опитът ни позволяват да адаптираме процедурата съгласно специфичните изисквания за време, разходи и параметри на желаната сделка.


Адвокатско дружество Велчев и Ко. предоставя правно съдействие във връзка с всички видове сдружавания, включително изготвяне на договори за съвместно сътрудничество, договори за скрито участие и дружества, създадени със специална цел. Нашият опит включва редица сделки по вливания и придобивания, в това число преговорни сделки, търгове, поглъщания, изкупувания посредством привлечен капитал, приватизационни сделки, джойнт-венчъри (joint ventures) и стратегически съдружия, търговски предложения (оферти) на публични и частни компании, трансгранични вливания и придобивания, сливания, разделяния и отделяния.


Друга сфера, в която разполагаме със значителен професионален опит, е конкурентното право. Специализирани сме в областта на защита от злоупотреби с господстващо положение в сделки с национални и/или европейски елементи. Същевременно оказваме съдействие при представителство пред Комисията за защита на конкуренцията.

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top