Сфери на дейност

Информационно и комуникационно право

Информационната и комуникационната индустрия е един от най-бързо развиващите се сектори на икономиката. Бумът на технологиите и все по-големите изисквания на клиентите поставят компаниите, работещи в сектора, пред все по-големи изпитания.


Следвайки развитието на технологиите, правната рамка в сферата на информационните и комуникационните технологии е една от най-често променяните както на ниво Европейски съюз, така и на местно ниво. Специфичната материя и необходимостта от интердисциплинарни познания от техническо, финансово и икономическо естество и що се отнася до правната регулация поставят големи предизвикателства пред телекомуникационните консултанти.


Адвокатско дружество Велчев и Ко. Ви предлага пълно регулаторно съдействие както за решаване на възникнали казуси, така и за регулаторен мениджмънт на Вашата компания. Над 15-годишния опит в сектора, наличието на екип от специалисти в различните области на регулацията и участието в подготовката на правната рамка ни дават възможност да Ви насочим към най-добрите решения за развитие на Вашия бизнес.


Адвокатско дружество Велчев и Ко. може да Ви окаже пълно съдействие при:


 • Подготовка на регулаторни стратегии и цялостен регулаторен мениджмънт;
 • Изготвяне на цялостни правни анализи, икономически и технически анализи на информационни и комуникационни дружества;
 • Лобиране пред всички държавни институции и правни консултации във връзка с налагането на регулаторни мерки;
 • Издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения;
 • Изготвяне и оптимизиране на системи за определяне на разходите за услуги на едро и дребно;
 • Подготовка на общи условия, телекомуникационни договори и споразумения;
 • Представителство по спорове пред Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите;
 • Процесуално представителство пред съда и арбитраж

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас
 • +359 2 9545547
 • +359 2 9545548
 • +359 2 9545549

/

Scroll to Top