Сфери на дейност

Корпоративно и търговско право

Обширните познания на екипа ни позволяват да удовлетворим разнообразните нужди както на чуждестранни, така и на местни инвеститори, развиващи своя бизнес в България. Екипът на Адвокатско дружество Велчев и Ко. има сериозен опит в множество приватизационни сделки, сливания и придобивания, финансирания и ре-финансирания от почти всички сфери на икономиката. На разположение сме да съдействаме на своите клиенти при основаването и управлението на малки и големи компании в страната.


В работата си с клиенти в сферата на корпоративното и търговското право ние съчетаваме професионализъм с добре развит търговски прагматизъм. Умението ни да оперираме дори извън рамките на България се допълва с конкретна секторна практика, което ни позволява да привлечем редица чуждестранни инвеститори.


Клиентите ни ще оценят задълбочените ни маркетингови познания и отдадеността ни за постигане на максимални резултати в областта на:


  • изготвяне на цялостни правни анализи на търговски дружества;
  • учредяване и регистрация на търговски дружества и други корпоративни структури;
  • преобразуване и преструктуриране;
  • капиталови имуществени транзакции;
  • прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества;
  • търговски сделки;
  • преговори;
  • представителство пред съда и други компетентни органи;
  • или на всеки общ корпоративно-правен съвет, от който се нуждаете.

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top