Сфери на дейност

Медийно право

Адвокатско дружество Велчев и Ко. има значителен опит в областта на медийното право и медийната регулация. Медиите са сфера, която претърпя бурни промени последните 15 години. Законодателството в областта се сменя често, което затруднява радио и телевизионните оператори при осъществяване на тяхната дейност.

Не трябва да се пренебрегва и навлизането на новите технологии, Интернет медиите и проблемите, свързани със защитата на интелектуалната собственост.


В тази сложна и бързо меняща се правна обстановка Адвокатско дружество Велчев и Ко. Ви предлага правна и регулаторна подкрепа за устойчиво развитие на Вашия бизнес, проактивни решения и защита при възникнали казуси и проблеми.


Сфери на дейност от особен интерес за нас са:


  • решаване на казуси, свързани с цифровизацията на ефира;
  • изготвяне на договори и споразумения, свързани с радио и телевизионния бизнес;
  • защита на авторските права;
  • представителство пред Съвета за електронни медии, Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията;
  • процесуално представителство

Усъвършенстването на регулацията отвори нови възможности за инвестиции в сектора, но и постави известни предизвикателства пред бизнеса.


Велчев и Ко. е една от малкото кантори в България, която предлага специализирано комплексно правно обслужване на компании, развиващи дейността си в сферата на игралната индустрия. Ние предоставяме не само правно представителство на клиентите си, но и пълно съдействие при изграждането и установяването на стабилна пазарна позиция, откриването и реализацията на нови възможности за бизнес, гарантирайки най-ефективните решения. Чрез индивидуален и проактивен подход се стремим да осигурим и предоставим на клиентите си ясна картина за възможното бъдещо развитие на пазара.


От юни 2012 начело на отдела по Хазартно право е Надя Хамбах, чийто специализиран опит е над десет години. Надя е единственият български адвокат – редовен член на Международното сдружение на специалисти по хазартно право (IMGL).

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top