Сфери на дейност

Съдебни и арбитражни производства

Екипът на кантората е съставен от адвокати с многогодишен опит в областта на процесуалното представителство пред съд и арбитраж. Кантората ни представлява своите клиенти по широк кръг дела в областта на търговското, административното, телекомуникационното право. 


Нашият опит е натрупан при явяване пред всяка инстанция – от Районния съд до Върховния касационен и Върховния административен съд. Водещите адвокати на кантората разполагат с експертиза във всеки етап от исковото производство, която използват за максимална защита на поверените ни интереси.


Нашият опит ни е убедил, че добрата защита в исковия процес трябва да бъде подкрепена и чрез провеждане на успешни изпълнителни действия, за да може клиентите да видят реален резултат. Поради това работим в тясно сътрудничество със съдебни изпълнители в цялата страна, като се стремим да придвижваме изпълнителните действия по честен и бърз начин с реален краен резултат.

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top