Сфери на дейност

Хазартно право

Хазартната индустрия е една от най-стриктно регулираните индустрии в България и постоянен и надежден източник на сериозни данъчни постъпления за държавната хазна.

 

Усъвършенстването на регулацията отвори нови възможности за инвестиции в сектора, но и постави известни предизвикателства пред бизнеса.

 

Велчев и Ко. е една от малкото кантори в България, която предлага специализирано комплексно правно обслужване на компании, развиващи дейността си в сферата на игралната индустрия. Ние предоставяме не само правно представителство на клиентите си, но и пълно съдействие при изграждането и установяването на стабилна пазарна позиция, откриването и реализацията на нови възможности за бизнес, гарантирайки най-ефективните решения. Чрез индивидуален и проактивен подход се стремим да осигурим и предоставим на клиентите си ясна картина за възможното бъдещо развитие на пазара.

 

От юни 2012 начело на отдела по Хазартно право е Надя Хамбах, чийто специализиран опит е над десет години. Надя е единственият български адвокат – редовен член на Международното сдружение на специалисти по хазартно право (IMGL).

 

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top