Съдът на ЕС обяви пътните такси в Германия за прекомерни

С Решение по дело C-321/2019 г. на 28.10.2020 г. СЕС установи, че методологията, по която се формира размерът на пътните (Toll) такси за използване на автомагистралите в Германия, противоречи на правото на ЕС и по конкретно – на Директива относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури. По този начин около 5% от всички събрани до момента Toll такси от тежкотоварните превозвачи се явяват изначално недължимо платени. Това дава право на всички превозвачи, включително и българските такива, които оперират на немския пазар, да претендират възстановяването на всички надвзети суми, считано от 2017 г. Следва да се има предвид, че претенциите за връщане на надплатените такси за 2017 г. трябва да бъдат предявени най-късно до 31.12.2020 г., доколкото същите се погасяват с изтичането на 3-годишен давностен срок.

Екипът на адвокатско дружество “Велчев и ко” и немските ни партньори могат да укажат професионално съдействие във връзка с възстановяването на надплатените Toll такси.

Сподели публикацията:
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top