Месец: октомври 2015

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите На 07.10.2015 г. Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите. Промените имат за цел да приведат Правилника в съответствие със закона и Регламент No 651 Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за …

Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите Read More »

Нов Проект на Постановление за дейността на Централния орган за обществени поръчки

Нов Проект на Постановление за дейността на Централния орган за обществени поръчки На 07.10.2015г. Министерски съвет публикува за обществено обсъждане нови правила за дейността на Централния орган за обществени поръчки за нуждите на органите на изпълнителната власт с краен срок 21.10.2015г. С постановлението се предвижда въвеждането на централизирани поръчки за няколко основни вида стоки и …

Нов Проект на Постановление за дейността на Централния орган за обществени поръчки Read More »

Scroll to Top