Принципи за създаване на мултисекторни регулатори, съгласно на Директива 2002/21/ЕО

Принципи за създаване на мултисекторни регулатори, съгласно на Директива 2002/21/ЕО В рамките на производство по дело Xabier Ormaetxea Garai и Bernardo Lorenzo Almendros срещу държавната администрация на Испания е отправено преюдициално запитване до Европейския съд (дело С-424/15), отнасящо се до тълкуването на Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година …

Принципи за създаване на мултисекторни регулатори, съгласно на Директива 2002/21/ЕО Read More »