Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ На 20.09.2016г. бе обнародван в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ), който влиза в сила от 01 Януари 2018 г.     Целта на измененията, е да се да постигне по-висока степен на прозрачност, …

Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ Read More »