Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България От 2013г. се наблюдава значителен ръст на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България в енергийния сектор. По-голямата част от тези искове са подадени въз основа на Договора за Енергийната харта („ДЕХ“) и съответните приложими Двустранни Инвестиционни Договори („ДИД“). През 2009 г. бе приета нова Директива на Европейския …

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България Read More »