„Велчев и Ко“ успешно защити клиент срещу неправомерно наложена имуществена санкция от Агенция Митници в размер над 5 000 000 лева

„Велчев и Ко“ успешно защити клиент срещу неправомерно наложена имуществена санкция от Агенция Митници в размер над 5 000 000 лева С Решение № 441/04.08.2017г. постановено по НАХД № 1044/2016г. по описа на Районен съд – гр. Петрич, потвърдено с Решение № 218/ 12.02.2018г., постановено по КАНХД №665/2017г. по описа на Административен съд – Благоевград, …

„Велчев и Ко“ успешно защити клиент срещу неправомерно наложена имуществена санкция от Агенция Митници в размер над 5 000 000 лева Read More »