Проблеми, свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства

Проблеми, свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства Образуването и провеждането на ревизионно производство е процедура, с която се сблъскват голяма част от действащите дружества на територията на страната. В практиката често се оказва, че независимо от големината и предмета на извършваната от една компания дейност, по отношение на последната е възможно …

Проблеми, свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства Read More »