Подробните устройствени планове вече ще подлежат на обжалване

Подробните устройствени планове вече ще подлежат на обжалване Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. № 2/2020 год., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6 от Закона …

Подробните устройствени планове вече ще подлежат на обжалване Read More »