Месец: декември 2020

Съдът на ЕС обяви пътните такси в Германия за прекомерни

Съдът на ЕС обяви пътните такси в Германия за прекомерни С Решение по дело C-321/2019 г. на 28.10.2020 г. СЕС установи, че методологията, по която се формира размерът на пътните (Toll) такси за използване на автомагистралите в Германия, противоречи на правото на ЕС и по конкретно – на Директива относно заплащането на такси от тежкотоварни …

Съдът на ЕС обяви пътните такси в Германия за прекомерни Read More »

За първи път се въвежда абсолютна давност в българското частно право

За първи път се въвежда абсолютна давност в българското частно право Парламентът гласува въвеждането на 10 – годишна абсолютна давност за дългове на физически лица, като прие нов чл. 112 от ЗЗД. Разпоредбата гласи, че  „С изтичането на десетгодишна давност, се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението еотсрочено …

За първи път се въвежда абсолютна давност в българското частно право Read More »

Scroll to Top