ВКС с тълкувателно дело за събраните такси за ВЕИ по отменения като противоконституционен чл. 35а ЗЕВИ

ВКС с тълкувателно дело за събраните такси за ВЕИ по отменения като противоконституционен чл. 35а ЗЕВИ През 2014 г. Конституционният съд прогласи за противоконституционен чл. 35а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), който въвеждаше такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия.   Релвираните претенции за връщане на вече платените …

ВКС с тълкувателно дело за събраните такси за ВЕИ по отменения като противоконституционен чл. 35а ЗЕВИ Read More »