Petya

Фотоволтаици на покривите ще се монтират без инвестиционен проект

Фотоволтаици на покривите ще се монтират без инвестиционен проект         Вече няма да се изисква инвестиционен проект при монтаж на фотоволтаични системи с до 20 киловата (kW) мощност на покривите на сгради. Това предвиждат промени Закона за устройство на територията (ЗУТ), приети на второ четене от парламента.         Идеята …

Фотоволтаици на покривите ще се монтират без инвестиционен проект Read More »

ВКС с тълкувателно дело за събраните такси за ВЕИ по отменения като противоконституционен чл. 35а ЗЕВИ

ВКС с тълкувателно дело за събраните такси за ВЕИ по отменения като противоконституционен чл. 35а ЗЕВИ През 2014 г. Конституционният съд прогласи за противоконституционен чл. 35а от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), който въвеждаше такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия.   Релвираните претенции за връщане на вече платените …

ВКС с тълкувателно дело за събраните такси за ВЕИ по отменения като противоконституционен чл. 35а ЗЕВИ Read More »

Предстоящи промени в ГПК: Държавата ще се представлява по дела от Министъра на правосъдието

Предстоящи промени в ГПК: Държавата ще се представлява по дела от Министъра на правосъдието Министерство на правосъдието огласи за обществено обсъждане законопроект за изменение на ГПК. Проектът предвижда държавата да се представлява по дела от министъра на правосъдието, вместо от министъра на финансите, както е по досегашната уредба.   В законопроекта се предлага още министърът …

Предстоящи промени в ГПК: Държавата ще се представлява по дела от Министъра на правосъдието Read More »

Ново Тълкувателно решение на ВКС: Ревандикационен иск може да бъде предявен и срещу съсобственик

Ново Тълкувателно решение на ВКС: Ревандикационен иск може да бъде предявен и срещу съсобственик „При иск по чл. 108 ЗС, предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, съдът може да уважи искането за предаване владението върху претендираната идеална част, когато ответникът е установил фактическа власт върху имота, надхвърляща правата …

Ново Тълкувателно решение на ВКС: Ревандикационен иск може да бъде предявен и срещу съсобственик Read More »

Съдът на ЕС обяви пътните такси в Германия за прекомерни

Съдът на ЕС обяви пътните такси в Германия за прекомерни С Решение по дело C-321/2019 г. на 28.10.2020 г. СЕС установи, че методологията, по която се формира размерът на пътните (Toll) такси за използване на автомагистралите в Германия, противоречи на правото на ЕС и по конкретно – на Директива относно заплащането на такси от тежкотоварни …

Съдът на ЕС обяви пътните такси в Германия за прекомерни Read More »

За първи път се въвежда абсолютна давност в българското частно право

За първи път се въвежда абсолютна давност в българското частно право Парламентът гласува въвеждането на 10 – годишна абсолютна давност за дългове на физически лица, като прие нов чл. 112 от ЗЗД. Разпоредбата гласи, че  „С изтичането на десетгодишна давност, се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението еотсрочено …

За първи път се въвежда абсолютна давност в българското частно право Read More »

Подробните устройствени планове вече ще подлежат на обжалване

Подробните устройствени планове вече ще подлежат на обжалване Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. № 2/2020 год., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6 от Закона …

Подробните устройствени планове вече ще подлежат на обжалване Read More »

Успешно задържане и унищожаване на над 12 000 броя имитационни стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост на Gucci

Успешно задържане и унищожаване на над 12 000 броя имитационни стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост на Gucci През май 2020 г. екипът на Адвокатско дружество „Велчев и ко“, със съдействието на митническите органи на Република България, взе участие в успешното задържане и унищожаване на над 12 000 броя имитационни стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната …

Успешно задържане и унищожаване на над 12 000 броя имитационни стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост на Gucci Read More »

КАКВО Е DAWN RAID и MOCK DAWN RAID

КАКВО Е DAWN RAID и MOCK DAWN RAID Извършените от органите за защита на конкуренцията като Европейската комисия или Комисията за защита на конкуренцията, внезапни проверки на дружества се наричат „ dawn raids “. Този термин произтича от практиката на инспекторите да се появяват неочаквано в офисите на фирмите, често рано сутрин, когато персоналът е …

КАКВО Е DAWN RAID и MOCK DAWN RAID Read More »

Проблеми, свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства

Проблеми, свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства Образуването и провеждането на ревизионно производство е процедура, с която се сблъскват голяма част от действащите дружества на територията на страната. В практиката често се оказва, че независимо от големината и предмета на извършваната от една компания дейност, по отношение на последната е възможно …

Проблеми, свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства Read More »

Scroll to Top