Сфери на дейност
Индустриална собственост и авторски права

Велчев и Ко. предоставя правно съдействие във връзка с придобиването и използването на търговски марки, дизайни, компютърен софтуер, медийни права и др. в областта на индустриалната собственост.

От 2012г. Адвокат Павел Велчев и Адвокат Велислав Драмов са вписани като представители на индустриалната собственост, което им дава правото да представляват бизнеса при защитата на индустриалната собственост в България и пред Световната организация за интелектуална собственост.