Сфери на дейност
Медийно право

Адвокатско дружество Велчев и Ко. има значителен опит в областта на медийното право и медийната регулация. Медиите са сфера, която претърпя бурни промени последните 15 години. Законодателството в областта се сменя често, което затруднява радио и телевизионните оператори при осъществяване на тяхната дейност.

Не трябва да се пренебрегва и навлизането на новите технологии, Интернет медиите и проблемите, свързани със защитата на интелектуалната собственост.

В тази сложна и бързо меняща се правна обстановка Адвокатско дружество Велчев и Ко. Ви предлага правна и регулаторна подкрепа за устойчиво развитие на Вашия бизнес, проактивни решения и защита при възникнали казуси и проблеми.

Сфери на дейност от особен интерес за нас са:

  • решаване на казуси, свързани с цифровизацията на ефира;
  • изготвяне на договори и споразумения, свързани с радио и телевизионния бизнес;
  • защита на авторските права;
  • представителство пред Съвета за електронни медии, Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на конкуренцията;
  • процесуално представителство