Новини

Фотоволтаици на покривите ще се слагат без инвестиционен проект

Фотоволтаици на покривите ще се слагат без инвестиционен проект         Вече няма да се изисква инвестиционен проект при монтаж на фотоволтаични системи с до 20 киловата (kW) мощност на покривите на сгради. Това предвиждат промени Закона за устройство на територията (ЗУТ), приети на второ четене от парламента.         Идеята …

Фотоволтаици на покривите ще се слагат без инвестиционен проект Read More »

Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ с водещ адвокат Мартина Чучукова предостави правно съдействие за лицензирането на Премиер Енерджи С.Р.Л. Румъния

Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ с водещ адвокат Мартина Чучукова предостави правно съдействие за лицензирането на Премиер Енерджи С.Р.Л. Румъния Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ с водещ адвокат Мартина Чучукова предостави правно съдействие за лицензирането на Премиер Енерджи С.Р.Л. Румъния, за осъществяването на дейността „търговия с природен газ“ в Република България. Премиер Енерджи е третият …

Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ с водещ адвокат Мартина Чучукова предостави правно съдействие за лицензирането на Премиер Енерджи С.Р.Л. Румъния Read More »

Ново Тълкувателно решение на ВКС: Ревандикационен иск може да бъде предявен и срещу съсобственик

Ново Тълкувателно решение на ВКС: Ревандикационен иск може да бъде предявен и срещу съсобственик „При иск по чл. 108 ЗС, предявен от съсобственик срещу друг съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, съдът може да уважи искането за предаване владението върху претендираната идеална част, когато ответникът е установил фактическа власт върху имота, надхвърляща правата …

Ново Тълкувателно решение на ВКС: Ревандикационен иск може да бъде предявен и срещу съсобственик Read More »

Съдът на ЕС обяви пътните такси в Германия за прекомерни

Съдът на ЕС обяви пътните такси в Германия за прекомерни С Решение по дело C-321/2019 г. на 28.10.2020 г. СЕС установи, че методологията, по която се формира размерът на пътните (Toll) такси за използване на автомагистралите в Германия, противоречи на правото на ЕС и по конкретно – на Директива относно заплащането на такси от тежкотоварни …

Съдът на ЕС обяви пътните такси в Германия за прекомерни Read More »

Подробните устройствени планове вече ще подлежат на обжалване

Подробните устройствени планове вече ще подлежат на обжалване Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. № 2/2020 год., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6 от Закона …

Подробните устройствени планове вече ще подлежат на обжалване Read More »

Успешно задържане и унищожаване на над 12 000 броя имитационни стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост на Gucci

Успешно задържане и унищожаване на над 12 000 броя имитационни стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост на Gucci През май 2020 г. екипът на Адвокатско дружество „Велчев и ко“, със съдействието на митническите органи на Република България, взе участие в успешното задържане и унищожаване на над 12 000 броя имитационни стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната …

Успешно задържане и унищожаване на над 12 000 броя имитационни стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост на Gucci Read More »

КАКВО Е DAWN RAID и MOCK DAWN RAID

КАКВО Е DAWN RAID и MOCK DAWN RAID Извършените от органите за защита на конкуренцията като Европейската комисия или Комисията за защита на конкуренцията, внезапни проверки на дружества се наричат „ dawn raids “. Този термин произтича от практиката на инспекторите да се появяват неочаквано в офисите на фирмите, често рано сутрин, когато персоналът е …

КАКВО Е DAWN RAID и MOCK DAWN RAID Read More »

Проблеми, свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства

Проблеми, свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства Образуването и провеждането на ревизионно производство е процедура, с която се сблъскват голяма част от действащите дружества на територията на страната. В практиката често се оказва, че независимо от големината и предмета на извършваната от една компания дейност, по отношение на последната е възможно …

Проблеми, свързани с налагането на предварителни обезпечителни мерки в ревизионните производства Read More »

Краят на една ера: прекратяване двустранните инвестиционни споразумения сключени между държави-членки на Европейския Съюз

Краят на една ера: прекратяване двустранните инвестиционни споразумения сключени между държави-членки на Европейския Съюз „Двустранните инвестиционни споразумения в рамките на ЕС са остарели и, както сочи опитът на Италия и Ирландия, които вече прекратиха своите ДИС в рамките на ЕС, ненужни в условията на единния пазар на 28 държави членки. Трябва да работим заедно, за …

Краят на една ера: прекратяване двустранните инвестиционни споразумения сключени между държави-членки на Европейския Съюз Read More »

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България От 2013г. се наблюдава значителен ръст на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България в енергийния сектор. По-голямата част от тези искове са подадени въз основа на Договора за Енергийната харта („ДЕХ“) и съответните приложими Двустранни Инвестиционни Договори („ДИД“). През 2009 г. бе приета нова Директива на Европейския …

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България Read More »

Scroll to Top