Новини

„Велчев и Ко“ успешно защити клиент срещу неправомерно наложена имуществена санкция от Агенция Митници в размер над 5 000 000 лева

„Велчев и Ко“ успешно защити клиент срещу неправомерно наложена имуществена санкция от Агенция Митници в размер над 5 000 000 лева С Решение № 441/04.08.2017г. …

Прочети повече →

Краят на една ера: прекратяване двустранните инвестиционни споразумения сключени между държави-членки на Европейския Съюз

Краят на една ера: прекратяване двустранните инвестиционни споразумения сключени между държави-членки на Европейския Съюз „Двустранните инвестиционни споразумения в рамките на ЕС са остарели и, както …

Прочети повече →

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България От 2013г. се наблюдава значителен ръст на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България в енергийния сектор. По-голямата …

Прочети повече →

Промени в ГПК

Промени в ГПК В началото на 2017г. вече бяха приети две промени на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Първите, обнародвани в ДВ бр. 8 от 24.01.2017 …

Прочети повече →

Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на ноу-хау и търговски тайни

Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на ноу-хау и търговски тайни Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския Парламент и на Съвета …

Прочети повече →

Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ На 20.09.2016г. бе обнародван в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите …

Прочети повече →

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас
  • +359 2 9545547
  • +359 2 9545548
  • +359 2 9545549

/

Scroll to Top