Новини

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България

Възходът на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България От 2013г. се наблюдава значителен ръст на международните инвестиционни арбитражни искове срещу България в енергийния сектор. По-голямата ...
Прочети повече →

Промени в ГПК

Промени в ГПК В началото на 2017г. вече бяха приети две промени на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Първите, обнародвани в ДВ бр. 8 от 24.01.2017 ...
Прочети повече →

Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на ноу-хау и търговски тайни

Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на ноу-хау и търговски тайни Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския Парламент и на Съвета ...
Прочети повече →

Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ

Промени в Закона за изменение и допълнение на ЗЮЛНЦ На 20.09.2016г. бе обнародван в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите ...
Прочети повече →

Принципи за създаване на мултисекторни регулатори, съгласно на Директива 2002/21/ЕО

Принципи за създаване на мултисекторни регулатори, съгласно на Директива 2002/21/ЕО В рамките на производство по дело Xabier Ormaetxea Garai и Bernardo Lorenzo Almendros срещу държавната ...
Прочети повече →

Надя Хамбах – основен лектор на предстоящата конференция CEEGC (Central and Eastern European Gaming Conference), 20 септември 2016

Надя Хамбах – основен лектор на предстоящата конференция CEEGC (Central and Eastern European Gaming Conference), 20 септември 2016 Надя Хамбах ще говори за актуализирания регламент ...
Прочети повече →

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top