„Велчев и Ко“ успешно защити клиент срещу неправомерно наложена имуществена санкция от Агенция Митници в размер над 5 000 000 лева

С Решение № 441/04.08.2017г. постановено по НАХД № 1044/2016г. по описа на Районен съд – гр. Петрич, потвърдено с Решение № 218/ 12.02.2018г., постановено по КАНХД №665/2017г. по описа на Административен съд – Благоевград, влязло в сила на 12.02.2018г., се отменени Наказателно постановление на Директора на дирекция „Митническо разузнаване и разследване в ЦМУ“ на Агенция Митници, с което на клиент на Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ бе наложена имуществената санкция в размер над 5 000 000 лева за превозване на акцизни стоки без данъчен документ, нарушение по смисъла на Закон за акцизите и данъчните складове.

 

Адвокат Алина Илиева и адвокат Велислав Драмов водиха защитата на наказаното дружеството пред Районен и Административен съд, където безсъмнено бе установено, че твърдяното от Агенция Митници нарушение, не е извършено. Въпреки представените резултати от Митническата лаборатория, които според представителя на Агенция Митници категорично установиха, че превозваната стока е акцизна такава, а именно тютюн, годен за пушене, защитата настояваше за независима експертиза относно вида на стоката. 

 

Становището на експерт при Института по тютюн и тютюневи изделия, както и това на вещите лица по назначената тройна съдебно-техническа експертиза, беше, че въпросната стока не е акцизна, а представлява неизползваем тютюнев отпадък или „пул“. Съдът кредитира аргументите и доказателствата в полза на клиента на Адвокатско дружество „Велчев и Ко“ и отмени изцяло неправилния акт на наказващия орган.

Нуждаете се от правна помощ?

Пишете ни

/

Свържете се с нас

/

Scroll to Top